top of page
AW ASA_KVset01-03.png

CO-WITH CREATORS: "พึ่งพา-อาศัย"

งานสถาปนิก’65 (Architect Expo 2022) ครั้งที่ 34 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักอย่าง “CO-WITH CREATORS : พึ่งพา-อาศัย” ที่มองไปยังการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในแวดวงการออกแบบ ที่ทำให้เกิด "การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Create)" ระหว่างนักออกแบบในสาขาที่แตกต่างกัน เช่นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับภูมิสถาปนิก ศิลปิน นักออกแบบแสง แฟชั่นดีไซเนอร์ ช่างภาพ หรือนักออกแบบสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดปลายทางของงานสถาปัตยกรรมที่หลากหลายจากไอเดียที่แตกต่าง

ANNUAL ACTIVITIES

ASA FORUM 2022_KV Banner for Registration Landing_1200x800 px.jpg

ASA FORUM

พบกับ ASA Forum โฉมใหม่ในรูปแบบออนไลน์ แต่สาระและความรู้ยังคงเข้มข้นเช่นเคย
สำหรับในงานสถาปนิก’65 นี้ ASA Forum เชิญฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมมรดก

ภายใต้แนวคิด ‘CO-WITH CREATORS’ จากสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำจากเมืองไทยและระดับโลก

KV ASA MEMBER_POSTER เลื่อนเวลา.png

ASA MEMBER

นิทรรศการผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA MEMBER) การคัดเลือกผลงานจากสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม เพื่อแสดงในงานสถาปนิก’65 ระหว่างวันอังคารที่ 26 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

KV_ASA WORKSHOP horizon-01.png

ASA WORKSHOP

โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา 65 (ASA Architectural Design Student Workshop ’22) “พี่งพา-อาศัย: CO - with CREATORs” ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ นิทรรศการ ASA Workshop อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

UPDATE ARTIST.jpg

ASA NIGHT

อาษาไนท์ : ASA Night Friend & Co. พบกับคอนเสิร์ตสุดมัน จาก “เป้ MVL” และ “DJ IRIE-J” พร้อมอาหารและเครื่องดื่มฟรี จัดเต็มตลอดทั้งงาน!

ลานกิจกรรม_s.png

ASA ACTIVITIES & WORKSHOP

กิจกรรมมากมายบริเวณลานกิจกรรมกลางของงานสถาปนิก’65 “CO-WITH CREATORS : พึ่งพา-อาศัย”

AW KV ASA SEMINAR.jpg

ASA SEMINAR 2022

งานสัมมนาอาษา 2565 เป็นงานสัมมนาวิชาการ โดยกลุ่มวิชาชีพเเละคนทำงานที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ภายใต้ธีมงาน พึ่งพา - อาศัย : CO – WITH CREATORS โดยส่วนหนึ่งของงานสัมมนา จะเป็นรูปแบบ Hybrid Forum ที่จะสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาแบบ On-site และแบบ Online ได้ในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศ

ASA SHOP_3.png

ASA SHOP PLAYBRARY

พื้นที่สำหรับขายหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึกสุดเท่จากงานสถาปนิก'65 ที่มาในแนวคิด "CO-WITH CREATORS"

VISITOR REGISTOR

HOW TO GET THERE

Organized by

Web material-13.png
bottom of page