top of page

ตำถาด : Time of Togetherness

          เรากำลังหลุดพ้นจากภายใต้เงาของโรคระบาด สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก จัดงานสถาปนิก’ 66 ในเดือนเมษายน 2566 เพื่อเป็นเวทีที่จะนำเหล่านักออกแบบมารวมตัวกันเพื่อ พูดคุย ตั้งคำถาม และช่วยกันหาคำตอบและแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิชาชีพทุกแขนงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายในงานจะมีการจัดสัมมนา ห้องสมุดมนุษย์ การแสดงผลงานการออกแบบ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง
          เพื่อฉลองการรวมตัวกันครั้งแรกขององค์กรวิชาชีพทั้ง 5 ในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงเลือกหัวข้อในการจัดงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคมของคนไทย ซึ่งคือ วัฒนธรรมด้านอาหาร เมื่อเราพบปะสังสรรค์กันคนไทยจะรับประทานอาหารร่วมกัน แม้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมและความชื่นชอบทางด้านอาหารไทยจะมีความหลากหลาย แต่อาหารไทยที่คนไทนและผู้คนทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย คือ ส้มตำ ในปีนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุกกับงานภายใต้แนวคิด “ตำถาด : Time of Togetherness”

ANNUAL ACTIVITIES

ASA 2023_ASA Member_Cover Image (1200x840).jpg

ALL MEMBER

นำเสนอผลงานของสมาชิกสมาคม ประกอบด้วย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลภายใต้กรอบธีมงานที่กำหนด และรวมถึงนำเสนอผลงานการทำงาน ของสถาปนิกทุกสาขาวิชาชีพที่มีความหลากหลายและเกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และส่วนที่อธิบายถึงธีมหลักของการจัดงานอาษาในปีนี้

ASA 2023_Human Library_Cover Image (1200x840).jpg

HUMAN LIBRARY

HUMAN LIBRARY หรือ ห้องสมุดมนุษย์ คือ เวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้อื่นได้โดยตรงผ่านการรับฟัง พูดคุย 
และแชร์เรื่องราวของพวกเข้าซึ่งกันและกันได้แบบตัวเป็นๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากงานสัมมนาหรือ lecture ทั่วไป

ASA 2023_ASA ACT Forum_Cover Image (1200x840).jpg

ACT FORUM'23

พบกับ  ACT Forum'23  ในงานสถาปนิก’66 นี้ เป็นการร่วมมือครั้งแรกของสภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

ASA 2023_ASA Experimental_Cover Image (1200x840).jpg

ASA Experimental Design Competition 2023

การประกวดแบบเชิงแนวความคิดในระดับนานาชาติ ที่เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ นิสิต-นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมส่งผลงานแสดงแนวคิดในการออกแบบภายใต้กรอบธีมงานที่กำหนด

ASA 2023_ASA Night_Overall Materials_20230330_web banner.jpg

ASA NIGHT 2023

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน รวมทั้ง 4 สมาคมวิชาชีพ  มาร่วมสังสรรค์งานปาร์ตี้แห่งปี ในธีม "ตำถาด ON THE BEACH"

ASA 2023_ASA+ACT Shop_Cover Image (1200x840).jpg

ASA + ACT Shop 

พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกสมาคมฯ หนังสือวิชาการจากสถาบันการศึกษา

VISITOR REGISTOR

HOW TO GET THERE

Organized by

Web material-13.png

In Partnership with

TIDA.png
TALA.png
TUDA.png

Sponsored by

Logo-BlueScope.png
BSG GLASS.png
Mobella - Logo.png
Logo-จระเข้.png
newThaibevlogo-01.png
SCG.png
bottom of page