top of page

ASA Activities & Workshop

ACTIVITIES & WORKSHOP LISTS

Carbon Credit Workshop by ดร.สุทัศน์ รงรอง

TUE, 26 APR, 2022 | 15:00 - 16:00

ลานกิจกรรมกลาง อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์

Carbon Footprint คืออะไร ? มันมีผลกับชีวิตเรายังไง ? และทำไมเราต้องทำ Carbon Credit ในกระบวนการออกแบบ ?

เราสูญเสียทรัพยากรและปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปอย่างมหาศาลในการจัดงานนิทรรศการขึ้นมา 1 ครั้ง ซึ่งงานสถาปนิก'65 ตระหนักถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม และมีแนวคิดที่อยากจะเริ่มทำนิทรรศการที่กระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

Carbon Footprint Workshop คือกิจกรรมในงานสถาปนิกโดยมี ดร.สุทัศน์ รงรอง นวัตกรและผู้สังเกตุการณ์สิ่งแวดล้อม ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท ดูอินไทย จำกัด พัฒนานวัตกรรมที่มีสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งมาร่วมจัดกิจกกรรมนี้

ขอเชิญนักออกแบบและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการออกแบบที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และร่วมทดลองใช้เครื่องมือเก็บค่า Carbon Footprint ในงานออกแบบ

Activities & Workshop5.jpg

Places of the Soul by CROSSs x New Spirit

SAT, 30 APR, 2022 | 11:00 - 16:00

ลานกิจกรรมกลาง อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์

Places of the Soul : Architecture and Environmental Design as a Healing Art งานเขียนของ คริสโตเฟอร์ เดย์ แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ์ สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา เป็นงานเขียนที่สะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบสถานที่ เพื่อให้เป็น “สถานพำนักจิตวิญญาณ” จากแนวคิดนี้เองจึงนำมาสู่โจทย์การจัดกิจกรรมในบริเวณลานกิจกรรมกลาง จากภาคทฤษฎี ลงสู่ภาคปฏิบัติ สร้างการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ให้กับนักออกแบบ และผู้ใช้งานที่สนใจ

Activities & Workshop3.jpg

a-chieve onsite @ ASA EXPO by ธุรกิจเพื่อสังคม
a-chieve

SAT, 30 APR, 2022 | 13:00 - 16:30

ห้องจูปิเตอร์ 5-6

และนิทรรศการภายในอาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์

ชวนน้องมัธยมที่สนใจอาชีพสถาปนิกมาร่วมเรียนรู้ พูดคุย และเดินดูงานกับพี่สถาปนิกตัวจริง

Activities & Workshop1.jpg

Kaengkoi Creative Green City Competition 2021
การประกวดแบบ แก่งคอยเมืองสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Green City” เพื่อบูรณาการการอยู่อาศัย พักผ่อน การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

SAT, 30 APR, 2022 | 17:00 - 18:00

ลานกิจกรรมกลาง อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์

การประกวดแบบ “Kaengkoi Creative Green City 2021” เปิดโอกาสผู้ที่สนใจทั้งระดับวิชาชีพรวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวนมาก ร่วมเสนอแนวความคิดการพัฒนาเมือง บทบาทของพื้นที่ ผังแม่บทและรายละเอียดของการออกแบบต่างๆ ผลงานประกวดแบบจากกระบวนการวิเคราะห์ มุมมองที่มีต่อพื้นที่ของ ถูกนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

Kaengkoi Creative Green City.png

ASA HACKATHON หัวข้อ CO (with Neighbour) HOUSING  By KIDative Design Lab for Kids 

SUN, 1 MAY, 2022 | 10:00 - 19:00

ลานกิจกรรมกลาง อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์

แนวคิดจากงานสถาปนิก’65 “CO-WITH CREATORS” จะสามารถสร้างความเข้าใจในมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับเด็กและการออกแบบให้กับผู้ปกครอง และบุคลทั่วไปได้ ผ่านกิจกรรม ASA KID Hackathon ในหัวข้อ Co housing เพื่อให้เด็กที่มีความสนใจด้านการออกแบบได้มีประสบการณ์จริงในการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของนักออกแบบ เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการคิด และออกแบบ (Creative & Design process) และ เพื่อให้เด็กๆ ได้เกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 (Creativity, Collaboration, Critical thinking, Communication)

Activities & Workshop2.jpg

กิจกรรมบริเวณลานกิจกรรมกลาง

ของงานสถาปนิก’65

“CO-WITH CREATORS : พึ่งพา-อาศัย”

More Information
ASA Forum 2022 Secretariat | Email: info.asaforum2022@gmail.com

Tel:+66919814666

Organized by

asa logo_1.png
bottom of page