คณะศิลปประยุกต์ และการออกแบบ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Project Coordinator : Wadeeya Natephra

Student :

Preecha Ruangrit Chisanupong Plukjai


ASA-Com-120296119306


Another brick in the wall ชีวิตนักเรียนก็เหมิอนอิฐ ก้อนหนึ่ง ที่มีหน้าที่เติมเต็มผนัง กำแพงของสังคมให้สมบูรณ์ แต่การที่ชีวิตนักเรียนสถาปัตย์บ้านนอกอย่างเรานั้น พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามโลก มีบิดบ้าง เอียงบ้าง ตามวัย เพื่อเติมเต็มบางสิ่งให้ชีวิตเรา โดยที่ไม่รู้ซ้ำว่าข้างหน้าเราจะกลายไปเป็นอะไร และแสง เงาของตัวตนในด้านมืดที่เราอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตุตนเองได้ด้วยตัวเองก็ตามที
The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com