สถาบันอาศรมศิลป์

Project Coordinator : ธนา อุทัยภัตรากูร

Student :

นพรุจ เกาะงาม อิสริยะ นามวงษ์ สิริวดี นิ่มนวล กันตเมศฐ์ อำนาจกิจเสรี คุณัญญา ศรีสกุล


ASA-Com-120243119304


เอาแนวคิดที่สอดคล้องของตัวผลงานเพื่อให้เกิดความเป็นอันนึงอันเดียวกันของตัวงานซึ่งProject ที่เลือกเป็นงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พื้นที่เล่นให้กับเด็กเลยเอาแนวคิดเรื่องความสนุกเข้ามาประยุกต์ใช้กับตัวฐานของผลงาน


The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com