top of page

ASA FORUM 2022

Samuel Barclay

เสาร์, 30 เม.ย. 2565 | 13:00 – 14:30 (GMT+7)

หัวข้อ: The Craft of Collaboration

สถานที่จัด: Phoenix Room, IMPACT Exhibition Center

4.png

Co-Founder & Principal Case Design

ABOUT SPEAKER

หลังจากจบปริญญาโทแล้ว ซามูเอล บาร์เคลย์ได้ทำงานสถาปัตยกรรมในลอสแองเจลิสกับ Studio Works Architects เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะย้ายไปอินเดียในปี 2549 เพื่อร่วมงานกับ Studio Mumbai และร่วมก่อตั้ง Case Design ในปี 2013 กับ Erica Barclay ภรรยาของเขา

 

Case Design ตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ โดยมีโครงการต่างๆ ในอินเดีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยมีแนวปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มุ่งสำรวจกระบวนการออกแบบผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

พวกเขาเชื่อว่าการออกแบบที่คำนึงถึงวัสดุและพื้นที่ใช้สอยมีผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับบริบทที่เกี่ยวข้อง และพยายามสร้างช่วงเวลาแห่งคุณภาพที่ได้แรงบันดาลใจจากการสังเกตจากชีวิตประจำวัน ประสบการณ์การใช้งานพื้นที่เหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากการคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์โดยแท้จริง

ในฐานะที่ Case Design เป็นการทำงานจากกลุ่มคนที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย พวกเขาเชื่อว่าการทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของงานที่ดีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงวิธีการหรือสื่อ รูปแบบความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการผลิตงานที่มีคุณค่าที่ยั่งยืน ด้วยจิตวิญญาณนั้น พวกเขาปรารถนาที่จะสร้างสิ่งที่เรียบง่าย สวยงาม และมีประโยชน์ใช้สอย

More Information
ASA Forum 2022 Secretariat | Email: info.asaforum2022@gmail.com

Organized by

asa logo_1.png
bottom of page