top of page

Theme "The 4+1 Elements" "Green Building and Smart City"


พบกับการนำเสนอผลงานในช่วงเวลาสั้นๆ (3-5 นาที) กับโครงการอาคารเขียวและเมืองอัจฉริยะของไทย โดยทั้งหมดได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่จัดทำโดยสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งขอบอกว่าแต่ละไอเดียนั้นไม่ธรรมดา สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของนักออกแบบที่น่าสนใจทีเดียว

วิทยากร :

1.คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ Workwell-studio (Moderator)

2.ผู้แทนโครงการ โตโยต้าบ้านดอน

3.ผู้แทนโครงการไดกิ้น

4.ผู้แทนโครงการ Whizdom 101

 

วัน - เวลา : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 , เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่ : Jupiter 9, IMPACT


Comments


bottom of page