เชิญชวนสถาบันการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งหนังสือมาร่วมฝากจำหน่ายในงานสถาปนิก'64งานสถาปนิก'64 "มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage" ปีนี้ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ บริษัท เซรินเดีย แกเลอรี่ จำกัด ซึ่งดูแลกิจการร้าน Hardcover: The Art Book Shop ได้จัดกิจกรรมจัดจำหน่ายหนังสือในงานสถาปนิก'64 บริเวณพื้นที่ ASA SHOP ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จึงเชิญชวนสถาบันการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งหนังสือมาร่วมฝากจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ผลงานหนังสือด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวเนื่อง ได้เผยแพร่เป็นวงกว้างมากขึ้น


กรุณาดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดแบบตอบรับ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมส่งหนังสือฝากจำหน่าย และส่งกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2319-6419 หรือทางอีเมล asa.bookclub@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

#Architect21 #งานสถาปนิก64 #RefocusHeritage #มองเก่าให้ใหม่

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com