ประกาศผลการคัดเลือก ASA Emerging Architecture Award 2019


โครงการที่ได้รับรางวัล สถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 โครงการ

1.Raintree International School - GreenDwell

โครงการที่ได้รับรางวัล สถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ที่สมควรเผยแพร่ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 4 โครงการ

1. Bunjob House : House of Flow - Nutthawut Piriyaprakob

2. Ahsa Farmstay - Creative Crews

3. Puey Ungphakorn Artistic Park - Arsomsilp Community and Environmental Architect

4. Visavapat Headquarter - นัทพันธ์ ธีระจรุงเกียรติ, นงลักษณ์ บุญแสง, กิตติชัย เชียวชอุ่ม, ธนกร สมสุข และบริษัท ลูกเล่น สถาปนิก จำกัด

ขอให้โครงการที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน เวลานำเสนอไม่เกิน 15 นาที ณ ลานกิจกรรมกลาง ในงานสถาปนิก’62 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.-18:00 น.

ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

#ASANews #ASAEmerging

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com