คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Project Coordinator : Ekawat Ophartpongsakorn

Student :

Auranisha Auswarangsikul Suttahathai Niyomwas Thale Kangkhao Jinvara Vanichsiriroje Teechudtha Tantiyawarong Worapop Atirat Orapat Nimsamer Kittitach Sentiya Sittichai Laotaweesap


ASA-Com-120257119307


In the perspective from afar, everything looks as though it is completed and does not need anything else to fulfil itself, however, if you look and observe things very closely, you might find something that is still missing, or forgotten, and waiting to be rediscovers once again. The interesting factor that attracts people into noticing the model is the uncertainty of whether it is being absolute or incomplete.
The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com