top of page

Working Space Pavilion ผลลัพธ์ของการนำวัสดุพื้นถิ่นธรรมดาๆ มาผสานกับเทคโนโลยีใหม่


Working Space Pavilion หนึ่งในนิทรรศการหลักของงานสถาปนิก '61 ได้ จริยาวดี เลขะวัฒนะ และ Luke Yeung สถาปนิกแห่ง Architectkidd มาเป็นผู้ออกแบบโดยพาวิเลียนนี้จะจัดแสดงนิทรรศการที่เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ประกอบอาชีพของคนในสังคม

หลายคนคงรู้จัก Architectkidd กับงานออกแบบอาคารที่มีรูปทรงตื่นตา การนำคอมพิ

วเตอร์มาใช้ในการสร้างสรรค์ฟอร์มใหม่ๆ สำหรับการออกแบบพาวิเลียนในงานสถาปนิกครั้งนี้พวกเขาไม่ได้คำนึงแค่เรื่องของวิชวลหรือสไตล์เท่านั้น แต่นำเสนอดีไซน์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ลงตัว

ทีม Architectkidd (จริยาวดี เลขะวัฒนา, Luke Yeung, ก่อพงศ์ เสน่หา และพรชนก ทองทา) นำเสนอพื้นที่ทำงานสมัยใหม่ผ่านการใช้ 'อิฐ' วัสดุพื้นถิ่นที่มีมาแต่โบราณ อิฐถูกใช้ในงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีตมากมาย ปรากฏให้เห็นตามซุ้มประตู กำแพงเมืองและโบสถ์ มาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นพาวิเลียน ที่ก่ออิฐมอญเผา เรียงต่อกันเป็นระบบโมดูลซึ่งเผยเส้นสายโค้งเว้าสวยงาม มากกว่านั้น ยังออกแบบสเปซพื้นที่ด้านในและนอกให้สามารถเป็นจุดพบปะของคนกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และเป็นพื้นที่ทำงานได้ในตัว

เกี่ยวกับ Architectkidd

จริยาวดี เลขะวัฒนา หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Architectkidd จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วยปริญญาโทที่ University of Washington ทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากบริษัทสถาปัตย์ชื่อดังก่อนจะมาก่อตั้ง Architectkidd ส่วน Luke Yeung ชาวฮ่องกงเติบโตในแคนาดา ร่ำเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก McGill Univesity ยึดอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย ก่อนจะมาร่วมงานกับจริยาวดี

ผลงานของ Archietctkidd ที่ผ่านมา อาทิ อาคาร Hard Rock อาคาร Now 26 ที่สยามสแควร์ และอาคาร The Street รัชดา โดดเด่นที่การออกแบบรูปด้านหน้าอาหาร เหมือนกับการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ใหม่ให้กับตึกโครงสร้างเก่า เกิดแสงเงาและมุมมองที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยังมีงานสถาปัตยกรรมเชิงยั่งยืนที่ได้รับรางวัลมาแล้วอย่างเช่น โปรเจ็กต์ Protective Wing ที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูเลี้ยงดูนกที่ถูกลักลอบซื้อขายให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลด้านสถาปัตยกรรมระดับโลกหลายรางวัล

ร่วมกันค้นหาความหมายของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยได้ในงานสถาปนิก’61 วันที่ 1-6 พ.ค.61 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

Comments


bottom of page