รายละเอียดการลงทะเบียน ASA Night 2018


สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ / นิสิต นักศึกษา (ระดับป.ตรี) ที่เป็นสมาชิกสมาคม

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

  • กรณีข้อมูลของท่านไม่ตรงกับระบบหรือลืมหมายเลขสมาชิก

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพืออัพเดตข้อมูล

คุณโจ 0-2319-6555 ต่อ 109

คุณหนุ่ม 0-2319-6555 ต่อ 112

หรือส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะที่ E-mail : memberasa@gmail.com

  • กรณีสมาชิกสมาคมฯ ต้องการต่ออายุสมาชิก

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกสมาคมฯได้ที่ www.asa.or.th / www.asa.or.th/member-docs-download/ A. สมาชิกประเภทภาคีและสามัญ - แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก -. แนบสลิบโอนเงิน - ส่งข้อมูลทั้งหมดทาง E-mail : memberasa@gmail.com B.สมาชิกประเภทสมทบบุคคลทั่วไปและนักศึกษา - แนบสำเนาบัตรประชาชน -. แนบสลิบโอนเงิน - ส่งข้อมูลทั้งหมดทาง E-mail : memberasa@gmail.com

  • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ

1. สามารถสมัครสมาชิกโดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ที่ www.asa.or.th/member-docs-download/ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยยังไม่ต้องโอนเงิน ก่อนวันที่ 20 เมษายน2561

2. หรือสามารถสมัครได้ที่สมาคมฯ ไม่เกิน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และสามารถสมัครสมาชิกที่อาษาคลับ ไม่เกินวันที่ 4 พ.ค. 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณโจ 0-2319-6555 ต่อ 109

คุณหนุ่ม 0-2319-6555 ต่อ 112 E-mail : memberasa@gmail.com

ลงทะเบียนแบบบุคคลทั่วไป / General Pubplic

ลงทะเบียนแบบบุคคลทั่วไป

อัตราค่าลงทะเบียน

  • ผู้สนใจทั่วไป 500 บาท

วิธีการชำระเงิน

  • เงินสด ชำระที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ

  • เช็ค สั่งจ่ายสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • โอนเงิน เข้าบัญชีฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระราม 9 / เลขที่บัญชี 713 - 2 - 02232 - 6

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทรสาร 0-2319-6419 หรืออีเมล์ : memberasa@gmal.com และนำใบโอนเงินมาในวันที่สัมมนา

#ASANight