top of page

ASA FORUM 2022

Fala Artelier

เสาร์, 30 เม.ย. 2565 | 14:30 - 16:00 (GMT+7)

หัวข้อ: Gloriously Repeating

สถานที่จัด: Phoenix Room, IMPACT Exhibition Center

2.png

ABOUT SPEAKER

Fala Atelier เป็นบริษัทสถาปัตยกรรมโปรตุเกสที่นำโดยสถาปนิกหลักสามคน ได้แก่ Filipe Magalhães, Ana Luisa Soares และ Ahmed Belkhodja ภูมิหลังทางการศึกษาที่หลากหลายของพวกเขามีส่วนสำคัญในแนวคิดและแนวทางของพันธมิตรทั้งสอง โดยทำให้พวกเขาแตกต่างจากกรอบแนวคิดที่สถาปนิกชาวยุโรปส่วนใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตนเอง

ความคิดที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งที่ทำให้งานของ Fala Atelier แตกต่างออกไปคือ การทำงานจากสัญชาติญาณ ที่บางทีก็อธิบายเหตุผลไม่ได้ หรือไม่สามารถหาการวิเคราะห์มารองรับ แต่เป็นสัญชาติญาณที่มาจากการตีความการใช้สอย การใช้พื้นที่ และลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน ผนวกกับการ “สื่อสาร” หรือ Rhetoric ที่สถาปนิกทั้งสามคน คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดย Fala Atelier อธิบายลักษณะการทำงานของตัวเองว่า เป็นการทำงานที่ไร้เดียงสา ซึ่งส่วนหนึ่งหมายถึงการให้น้ำหนักความสำคัญกับความคิดแรก ที่ทั้งสามคนมี ต่องานแต่ละงาน โดยที่อาจจะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่า ความคิดแรกนั้นมันจะดีหรือไม่ แต่พวกเขาเชื่อว่า ความคิดแรกนั้นเป็นความคิดที่บริสุทธิ์ ที่สามารถสร้างแนวทางให้กับแต่ละโปรเจกต์ แต่เมื่องานแต่ละงานถูกพัฒนาต่อ ก็แน่นอนว่า มันย่อมมีประเด็นอื่นๆ ที่ซับซ้อนเข้ามามีผลกับงาน หรือเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำงาน เพราะแต่ละโปรเจกต์ ก็ต้องตอบโจทย์ในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งนั้น

งานของ Fala Atelier จึงปรากฏรูปขั้นต้น ในรูปแบบของภาพเขียนหรือคอลลาจที่มีมีความเป็นเด็ก สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย ภาษาที่เกิดขึ้นภายหลัง จึงเป็นภาษาที่เรียบน้อยของรูปทรง แต่ถูกแต่งเติม หรือเติมเต็ม ด้วยส่วนประดับตกแต่งที่มีสีสันหรือลวดลาย ที่ทั้งสามคนไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งฉาบฉวยในงานสถาปัตยกรรม แต่มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้คนเข้าใจ และสร้าง หรืออ่านความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับงานสถาปัตยกรรมได้ง่าย และภาษาของรูปทรงที่ตรงไปตรงมา ซื่อๆ เมื่อมันทำงานร่วมกับองค์ประกอบที่มีชีวิตชีวา หรือถูกมอบชีวิตให้ด้วยสีและลาย มันก็กลายเป็นการสื่อสาร ที่ทั้ง abstract หรือมีความเป็นนามธรรมแบบกลางๆ  และ figurative หรือเชื่อมโยงเราเข้ากับภาพจำบางอย่างที่เราคุ้นเคย ในเวลาเดียวกัน

More Information
ASA Forum 2022 Secretariat | Email: info.asaforum2022@gmail.com

Organized by

asa logo_1.png
bottom of page