top of page

FAQ :

โครงการนิทรรศการผลงานสถาปนิกสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ASA MEMBER 2019)

 

ในงานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green”

ระหว่างวันอังคารที่ 30 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562  
ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1.การนำเสนองานประเภท “สื่อดิจิตัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย” จำกัดความยาวกี่นาที หรือขนาดไฟล์หรือไม่?

ขนาดไฟล์ ไม่จำกัดขนาด แต่จะขอเป็นประเภทไฟล์ของผลงานออกแบบตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร 

 • Original File ของผลงานเขียนแบบ 2 มิติและ3มิติ ได้แก่ AutoCAD (.dwg/.dwf) / Sketch Up (.skp) หรือ Rhino (.3dm)

แสดงผลงานที่ออกแบบให้เห็นภาพชัดเจน (Plan, Section, Elevation, Isometric) ตามประเภทไฟล์ที่กำหนดให้ข้างต้น 

 • Converted File เป็นนามสกุล FBX (.fbx)  * ต้องการ File ทั้งข้อ 1 และข้อ 2

 

 

2. การแสดงสื่อดิจิตัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย ต้องส่งผลงานลักษณะไหน?

 • สามารถส่งเป็นรูปภาพ หรือวิดีโอได้หรือไม่?

 • ส่งเป็นภาพทัศนียภาพหรือแนวความคิดได้หรือไม่?

 • คือส่งผลงานไปเผื่อฉายโปรเจคเตอร์โดยทางทีมงานเปิดให้จากไฟล์ที่ส่งไปใช่หรือไม่?

3. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนผลงานออกแบบ ข้อ 1.2 สื่อดิจิตัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย

เนื่องจากมีการกำหนดให้ส่งไฟล์ได้หลายนามสกุล หลายรูปแบบจึงขอสอบถามว่าจะนำสื่อเหล่านี้ไป Present ต่อในรูปแบบใด 

(เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา เลือกลักษณะของผลงานที่จะส่ง) เช่น ฉาย slide เรียงไปทีละ project / เป็น VR

 • จำกัดจำนวนผลงานหรือไม่หากมีหลาย drawing (เช่น Plan/Section/elevation) ต้องแยกไฟล์หรือไม่ หรือสามารถรวมไฟล์ได้ ?

 • รูปภาพผลงานที่จะนำไปแสดงใน www.asaexpo.org  จำนวน 5 รูป มีข้อจำกัดหรือไม่ ?

 • สามารถเป็นรูปทั่วไปเกี่ยวกับโครงการได้หรือไม่ เช่น Perspective รวมๆของโครงการ หรือต้องเป็นรูปที่อธิบายเฉพาะเจาะจงเกียวกับ concept ของงานที่จะจัดแสดง

 • “สื่อดิจิตัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย” ทางทีมงานจะนำผลงานของสถาปนิกแต่ละท่าน ไปจัดทำ content และเรียบเรียงใหม่ ในรูปแบบของ vdo เพื่อนำไป Mapping ลงบนผนังในห้องมืด โดยจะนำ drawing ของ  plan ,section ,isometric มาแสดงกราฟฟิกและข้อมูลในเรื่องของ การระบายอากาศ,การป้องกันความร้อน,ความชื้น หรืออื่นๆตามความเหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมตามตีมงานของปีนี้ 

 • ความยาวของ vdo ที่ทางทีมผู้จัดทำจะจัดทำขึ้นโดยมีความยาวรวมทั้งหมดของทุกบริษัทอยู่ที่ประมาณ 10-15 นาที ฉายหมุนเวียนไปเรื่อยๆตลอดทั้งวัน

 • สมาชิกสามารถส่งผลงานได้ บริษัทละ 1 ผลงานเท่านั้น

 • ภาพของผลงานออกแบบกำหนดในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขนาดไม่เกิน 1920 x 1080 pixel จำนวนไม่เกิน 5 รูป ซึ่งสามารถเป็นรูปที่แสดงถึงทัศนียภาพ (Perspective) / Drawing / Diagram ) เพื่อนำไปประกอบความเข้าใจของผลงานออกแบบ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมตามตีมงานเป็นหลัก 

 • ขนาดไฟล์ ไม่จำกัดขนาด แต่จะขอเป็นประเภทไฟล์ของผลงานออกแบบตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสาร

      1.Original File ของผลงานเขียนแบบ 2 มิติและ3มิติ ได้แก่ AutoCAD (.dwg/.dwf) / Sketch Up (.skp) หรือ Rhino (.3dm) แสดงผลงานที่ออกแบบให้เห็นภาพชัดเจน (Plan,           Section, Elevation, Isometric) ตามประเภทไฟล์ที่กำหนดให้ข้างต้น 

      2.Converted File เป็นนามสกุล FBX (.fbx)  * ต้องการ File ทั้งข้อ 1 และข้อ 2

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

 • ทุก File จะต้องแยก Layer ของเส้นเขียนแบบและองค์ประกอบให้ชัดเจน 

 • จัดทำ Group ของแต่ละ Layer ของเส้นเขียนแบบและองค์ประกอบ ที่ต้องการแยกประเภทหรือร่วมกัน ไว้อย่างชัดเจน

 • ตั้งชื่อ Layer ในทุกๆเส้นเขียนแบบและองค์ประกอบอย่างเป็นระเบียบและจะต้องไม่มี Layer ที่ไม่ได้ ใช้งาน

 • หาก File มีปัญหาขัดข้อง ทางทีมงานจะติดต่อตามที่อยู่บริษัทนั้นๆและขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ File  ที่แก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินระยะเวลาจะขออนุญาตใช้ File เดิมที่แนบมา 

 • กำหนดการจัดตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ 

       รูปแบบ : COMPANYNAME_PROJECTNAME_SENTDATE.fileextension

       ตัวอย่าง : YIMSAMER_INTERIOR1_190214.skp

 

** กำหนดให้รวมไฟล์ drawing 2d ทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกัน แต่สามารถแยกไฟล์ 3d ได้  

4.การส่งผลงานร่วมจัดแสดงโครงการนิทรรศการผลงานสถาปนิกสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดส่งในวันที่ 1 มีนาคม 2019 อยากทราบว่า ถ้าจะส่งเฉพาะส่วนหุ่นจำลอง การส่งผลงานในส่วนผลงานการออกแบบ ส่งเป็นไฟล์ดิจิตอล แนวคิดการจัดแสดงหุ่นจำลอง หรือต้องส่งหุ่นจำลองที่ทำเสร็จแล้ว

สามารถส่งเฉพาะ model ได้ โดยไม่ต้องส่ง file digital ใดๆเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลบริษัทและwebsite ตามที่ระบุเพิ่มเติมเพื่อนำไปทำ QR code เป็น link

ให้ผู้เยี่ยมชมทราบข้อมูลบริษัท  

* ขอให้พิจารณาโปรเจคที่ตรงกับธีมหลักของงาน เป็นสำคัญ

ตัวอย่างของเทคนิคและการนำเสนอผลงานที่จะนำไปเรียบเรียงใหม่ 

ตัวอย่างผลงานของสถาปนิก Philippe Rahm

Screen Shot 2562-03-01 at 12.24.20.png
Screen Shot 2562-03-01 at 12.24.27.png
Screen Shot 2562-03-01 at 12.24.45.png

Sponsored by

asa sponsor logo - web-01.png
asa sponsor logo - web-02.png
asa sponsor logo - web-04.png
asa sponsor logo - web-03.png
asa sponsor logo - web-05.png
Company's Logo-white.png
ligman_RGB_reverse-01.png
KE logo_center(1)-02.png
Neowave [Converted]-02.png
45536_3BS logo-03.png
Only_Chang Beverage Logo-white-03.png

Organized by

bottom of page