กิจกรรมบริเวณลานกิจกรรมกลาง

ของงาน ASA 2019 “กรีน ดี อยู่ดี Living Green”

ACTIVITIES LISTS

TUE, 30 APRIL, 2019

 • Digi Tube : 
  16.00 – 17.00

 • โครงการออกแบบอาหาร : 
  18.00 – 20.00

WED, 1 MAY, 2019

 • KMUTT Talk: Beyond Green :
  13.00 – 15.00 น.   

 • กิจกรรมสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ASASA) :
  15.30 – 16.30 น.

 • Scrap Lab การออกแบบจากเศษวัสดุ  : 17.00 – 20.00 น. 

 • โครงการออกแบบอาหาร :
  18.00 – 20.00

FRI, 3 MAY, 2019

 • ARCASIA : present and future :
  11.00 – 12.30

 • หลักการคิดและลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ : 14.00 – 15.30 น.

SAT, 4 MAY, 2019

 • กิจกรรม creative green idea :
  10.00 – 12.00

 • กิจกรรม creative green idea :
  13.00 – 15.00

 • กิจกรรม low energy consumption food : 16.00 – 18.00

 • กิจกรรม creative green idea :
  10.00 – 12.00

 • กิจกรรม creative green idea :
  13.00 – 15.00

 • กิจกรรม low energy consumption food : 16.00 – 18.00

SUN, 5 MAY, 2019

 • กิจกรรม creative green idea :

 • 10.00 – 12.00

 • กิจกรรม creative green idea :
  13.00 – 15.00

 • กิจกรรม low energy consumption food : 16.00 – 18.00

Organized by

Sponsored by

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

 • Facebook
 • Line_Rounded_Solid_icon_edited
 • Instagram
 • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com