top of page

What It Means to Create Place

วันศุกร์ ที่ 28 เม.ย. 2566 เวลา 15.00 - 17.00 (GMT+7)

Mr. Wong Mun Summ (Singapore).jpeg

Angela Spathonis

Principal | Managing Director, Gensler (Singapore)

ประวัติโดยสังเขป

ในฐานะกรรมการผู้จัดการร่วมแห่งเก็นเล่อร์ออฟฟิศ ณ ประเทศสิงคโปร์ Angela Spathonis คอยชี้นำและช่วยพัฒนาการวางกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทเติบโต รวมไปถึงมีบทบาทในการยกระดับบริการให้กับลูกค้าระดับโลกของ Gensler

ด้วยการทำงานในแวดวงมากกว่าสองทศวรรษ Angela มีประสบการณ์อย่างรอบด้าน และได้ผลิตผลงานในหลายๆ ประเทศผ่านหลายภาคส่วน และได้ทำงานในตลาดหลากหลายระดับ เธอมักถูกมองเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและคอยท้าทายขีดจำกัดของงานออกแบบ และประสบการณ์ของยูเซอร์
ในมุมมองที่แตกต่างของAngela มักจะถูกสะท้อนออกไปในโซลูชั่นการออกแบบที่ล้ำสมัยผ่านแนวคิดของพื้นที่ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ในสถานที่ทำงาน ร้านค้า ที่พักอาศัย และภาคการบริการ
เพราะความที่เธอเป็นผู้นำที่ไม่หยุดนิ่ง เธอจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานและลูกค้าเพื่อให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมงานออกแบบที่ยอดเยี่ยม ในหลากโครงการสหสาขาวิชาชีพในหลายขอบเขตทางภูมิศาสตร์

Angela Spathonis ได้เปลี่ยนแปลงมายเซ็ตของผู้นำทางธุรกิจมาหลายพันคน ในฐานะผู้นำทางความคิด Angela สามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ เกี่ยวกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันที่ทั้งซับซ้อนและท้าทาย เพื่อกำหนดรูปแบบในอนาคตของความเป็นเมือง

More Information
ASA Forum 2022 Secretariat | Email: info.actforum2023@gmail.com

bottom of page