top of page

Shaping Singapore through Urban Design

วันเสาร์ ที่ 29 เม.ย. 2566 เวลา 15.30 - 17.00 (GMT+7)

Mr. Wong Mun Summ (Singapore).jpeg

Fun Siew Leng

Chief Urban Designer, Urban Redevelopment Authority - URA (Singapore)

ประวัติโดยสังเขป

ในฐานะหัวหน้านักออกแบบผังเมือง ณ หน่วยงานด้านการพัฒนาเมือง(The Urban Redevelopment Authority) ดิฉันดูแลการออกแบบผังเมืองในบริเวณตอนกลางของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่อย่างเช่น มารีน่าเบย์ แม่น้ำสิงคโปร์ และถนนออร์ชาร์ด ผลงานของดิฉันนอกเหนือจากบริเวณนี้ จะมีในพื้นที่เช่นบริเวณเขต จูร่งเลค (Jurong Lake District) ศูนย์กลางธุรกิจตะวันตก (Western Business District) และ ย่านดิจิทัลพังกอล (Punggol Digital District ) ดิฉันเชื่อว่านอกจากการออกแบบผังเมืองจะสร้างโครงสร้างและแบบฟอร์มให้กับเมืองแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือบทบาทในการสร้างพื้นที่สาธารณะที่อยู่ระหว่างตึกให้สวยงามและส่งเสริมการใช้ชีวิตของคนเมืองและชุมชนผู้อยู่อาศัย การออกแบบผังเมืองคือการออกแบบเมืองโดยคำนึงถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิอากาศ สภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ดิฉันยึดมั่นว่างานสถาปัตยกรรมและการออกแบบผังเมืองที่ดีเยี่ยม รวมไปถึงตึกและพื้นที่สาธารณะที่ถูกออกแบบมาอย่างดี จะเป็นมรดกของวันข้างหน้าที่ถูกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง นอกจากผลงานเหล่านี้ งานของดิฉันมีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารเอกชนและผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อส่งมอบการออกแบบที่ดี สำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์

More Information
ASA Forum 2022 Secretariat | Email: info.actforum2023@gmail.com

bottom of page