top of page

ABOUT

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 โดยใช้ชื่องานว่า “สถาปนิก ’29” และได้จัดเป็นประจำทุกปี (ยกเว้นปีพุทธศักราช 2533) จนถึงปัจจุบัน ได้จัดไปแล้ว 31 ครั้ง โดยมีผู้เข้าชมปีละประมาณ 390,000 คน ในแต่ละปี สำหรับปีพุทธศักราช 2561 นี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปีพุทธศักราช 2559-2561 มีมติเห็นชอบในการจัดงานสถาปนิก’61 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 32 ในระหว่างวันอังคารที่  1 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561  ณ อาคาร  ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

แนวคิดหลักในการจัดงานสถาปนิก ’61

" ไม่ธรรมดา  

  BEYOND ORDINARY "

งานสถาปนิก เป็นงานจัดแสดงด้านสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ริเริ่มโดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 32 โดยแต่ละปีมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 350,000 คน และมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นทุกปี  วัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ การจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม งานสถาปนิก’61 ประกอบไปด้วยนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย การอบรมสัมมนาระดับนานาชาติ ตลอดจนบริการต่างๆ ที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เตรียมไว้ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป

การจัดงานสถาปนิกในแต่ละปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการกำหนดแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมุ่งสร้างวิสัยทัศน์ให้บุคคลากรในวิชาชีพสถาปนิกเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ โดยในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด ‘Vernacular Living’ บทบาทและความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย

THE 32th EDITION

แนวคิดของการจัดงานปีนี้คือ Vernacular Living ภายใต้ชื่องาน ‘Beyond Ordinary: ไม่ธรรมดา’ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย

ปัจจุบันสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นต่างๆ กำลังถูกท้าทายด้วยปรากฏการณ์โลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ซึ่งงานสถาปนิก’61 ‘ไม่ธรรมดา’ มุ่งอภิปรายถึงกระบวนการที่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน”

 

ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดพื้นที่ให้กลุ่มสถาปนิก นักออกแบบ ช่างฝีมือ ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลายเจเนอเรชั่น ร่วมกันตั้งคำถามและตีความสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัย ผ่านการออกแบบพาวิเลียนหลักทั้ง 5 ได้แก่ Living Space Pavilion, Working Space Pavilion, Meeting Space Pavilion, Moving System Pavilion และ Introduction Pavilion นอกจากนี้ยังมีพาวิเลียนอื่นๆ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยรวมกว่า 20 พาวิเลียน ไฮไลต์ของการจัดงานครั้งนี้จึงประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ‘งานออกแบบพาวิเลียน’ และ ‘เนื้อหา’ ของนิทรรศการที่จัดแสดงภายใต้แนวคิด Vernacular Living

    
นอกจากนี้ งานสถาปนิก’61 ยังมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสันทนาการอีกมากมาย อาทิ เวิร์กช็อป ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ, เวทีกลาง พื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อน ให้ผู้ชมงานได้เพลิดเพลินกับการแสดงและกิจกรรมน่าสนใจที่หมุนเวียนไปตลอดการจัดงาน, ASA Sketch พื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการวาดเขียน, หมอบ้านอาษา บริการให้คําปรึกษาการออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยทีมงานสถาปนิกจิตอาสา

75,000

square meters

400,000

850

visitors

exhibitors

Anchor 1

ACTIVITES SCHEDULE

FLOOR PLAN

A. ASA Award
B. Living Space Pavilion*

C. Working Space Pavilion*
D. ASA School Pavilion
E. Main Stage

F. Introduction Pavilion*
G. ASA Shop + Book Shop
H. ASA Club
I. ASA Member

J. Meeting Space Pavilion*
K. Moving Space Pavilion*

L. International Design Competition
M. Morbaan
N. ASA Crew
O. ASA Covservation
P. ASA Can
Q. ASA Friend

* พาวิเลียนหลัก จะมีการนำเสนอนิทรรศการด้วยเทคนิค AR (Augmented Reality หรือการนำความจริงเสมือนเข้าสู่โลกจริงผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ โดยดาวน์โหลดได้ที่

TRANSPORTATION

เส้นทาง และการเดินทาง


ที่ตั้งอยู่ในบริเวณชานเมือง ซึ่งห่างไกลจากความแออัดของการจราจรในย่านใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร

  • 30 นาทีจากย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ทางด่วน

  • 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยการใช้ทางด่วน

  • 15 นาทีจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าชมงาน สมาคมสถาปนิกสยามฯ จับมือกับ Grab Thailand มอบส่วนลดให้กับผู้มาร่วมงานสถาปนิก'61 สำหรับผู้ใช้ใหม่ เพียงใส่โค้ด ARCHEXPO รับส่วนลด 100 บาททันที และ สำหรับทุกผู้ใช้ ใส่โค้ด ARCHEXPO50 รับส่วนลด 50 บาท เมื่อปักหมุดปลายทางที่  อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561

* ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus และ GrabTaxi

รถบริการรับส่งฟรี

บริการพิเศษสำหรับผู้เข้าชมงานสถาปนิก ’61 กับบริการรถมินิแวน รับ-ส่ง ฟรี!! จากสถานีรถ BTS และ MRT ไปยังสถานที่จัดงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งทางผู้จัดงานฯ ได้เตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชมงาน โดยจะเปิดให้บริการตลอดช่วงการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 – 20:00 น. โดยท่านสามารถใช้บริการได้ที่

  • BTS สถานีหมอชิต ทางเข้า-ออกที่ 2

  • MRT สถานีสวนจตุจักร ทางขึ้น-ลง 4

LOCATION

Organized by

Sponsored by:

bottom of page