ไอเดียหมอบ้าน #25 : ออกแบบพื้นที่รับน้ำรับมือน้ำท่วม