top of page

ALL MEMBER : Design Showcase 2023

แสง/ใน/สวน/น้ำ

ชื่อบริษัท :

ยุทธศักดิ์ ตันตะสุทธิ์

หมายเลขบูธ :

B-A01

คำอธิบายผลงาน :

เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก สบาย รองรับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย ได้แบ่งพื้นที่ทางสัญจรและพื้นที่ห้องน้ำที่เรียบง่าย สามารถปรับเปลี่ยนขยายต่อเติมเพิ่มได้ในอนาคต ช่องเปิดการระบายอากาศ และรับแสงจากธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่พักผ่อน โดยมีสระน้ำโดยรอบ เพื่อนำน้ำมาใช้หมุนเวียนในอาคาร วัสดุพื้นผิวอาคารเลือกใช้คอนกรีตที่มีความเป็นธรรมชาติ และระแนง อลูมิเนียมผิวมันวาว เกิดเงาสะท้อน สร้างความกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการพับขึ้นรูปในขนาดและระยะการติดตั้งที่แตกต่างกัน ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัว และเพิ่มความน่าสนใจให้กับมุมมองภายนอก โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่แสงไฟจากภายในอาคารนั้นจะโดดเด่นยิ่งขึ้น จากช่วงเวลากลางวันที่เป็นอาคารที่ให้ความสำคัญไปกับต้นไม้โดยรอบมากกว่าตัวของอาคารเอง

การพึ่งพาระหว่างสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ชุมชนชนบ้านขุนสมุทรจีน (ภวินท์ ภิญญศิริ)

ชื่อบริษัท :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขบูธ :

B-A02-A03

คำอธิบายผลงาน :

ลักษณะงานที่ร่วมแสดงเป็นหุ่นจำลองงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวน 2 ชิ้นงาน โดยอาจมีการออกแบบชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบในการจัดวางให้เป็นภาพรวมเดียวกันของสถาบัน

โครงการเทวสถานพระอมรินทร์, ท่าข้าม, กรุงเทพมหานครฯ

ชื่อบริษัท :

บริษัท ไคเซ็นโทเปีย จำกัด

หมายเลขบูธ :

B-A04

คำอธิบายผลงาน :

-

FOREST SENSES CHA-OM

ชื่อบริษัท :

สถา ณ สถาปนิก

หมายเลขบูธ :

B-A05

คำอธิบายผลงาน :

‘“ โดดเด่น อย่าง อ่อนน้อม ” หนึ่งในแนวคิดหลักของ While Forest Cafe’คาเฟ่ที่พยายามเผยตัวตนอย่างโดดเด่น แต่ใช้วัสดุที่อ่อนน้อม แฝงตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาอย่างสุขุม และสงบนิ่ง ปลดปล่อยตัวตนไปกับบริบทรอบข้าง โดยให้สถาปัตยกรรมเป็นเพียงผู้นำทางสู่ธรรมชาติ

จากผืนดิน สู่ยอดเขา ถูกร้อยเรียงด้วยเส้นทางเดินที่ออกแบบมุมมองไว้อย่างเป็นลำดับ โดยมีกำแพงและทางเดินไม้ไผ่ที่แปรรูปมาจากวัสดุในพื้นที่ เป็นผู้กำหนดเส้นทาง ที่ทำหน้าที่ทั้งปิดกั้น และกำหนดมุมมองไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ผู้เข้าใช้โครงการ ได้เห็นมุมจากรากไม้ สู่ยอดไม้ จากปิดบัง สู่เปิดเผย

โครงการ While Forest Cafe’เป็นหนึ่งในโครงการที่ผสามผสานแนวคิดและการออกแบบที่ทันสมัยเข้ากับวัสดุที่มีในพื้นที่ รวมถึงการทำงานร่วมกับชาวบ้านและช่างในพื้นที่เพื่อให้เกิดความผสมผสานที่ลงตัวเหมือนตำถาด ตามแนวคิดของงานสถาปนิก 66

Grande Centre Point Space Pattya / IV Portfolios

ชื่อบริษัท :

บริษัท อินทีเรียร์ วิชั่น จำกัด

หมายเลขบูธ :

B-A06-A08

คำอธิบายผลงาน :

-

Design Village Bangna

ชื่อบริษัท :

บริษัท 760 ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเลขบูธ :

B-A09-10

คำอธิบายผลงาน :

LIGHT (SPECTUM) ALIVE
ตัวโครงการ คือ Prism เมื่อแสงตกกระทบก็เกิดสีของแสง หลากหลายสี รวมทั้งหักเหแสง ไปในทิศทางต่างๆ
เปรียบได้ดั่ง ผู้ใช้โครงการที่มีความต้องการที่หลากหลาย ตัวโครงการก็ให้พบทางเลือกที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

1. Boonmitr Silom
2. Siam Patumwan House
3. The Custom House
4. Mitrphol-Banpu

ชื่อบริษัท :

บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด

หมายเลขบูธ :

B-B01

คำอธิบายผลงาน :

1. Boonmitr Silom: โครงการ Mixed use building สูง 35 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสีลม ประกอบด้วย โรงแรม สำนักงาน และร้านค้า ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจจากประกายแสงยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานคร
ที่ส่องแสงสีทองอร่ามจากสถาปัตยกรรมไทย เช่น วัด พระบรมมหาราชวัง แสดงถึงอัตลักษณ์
ความเป็นไทย
2. Siam Patumwan House: อาคารสำนักงาน สูง 33 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณแยกปทุมวัน
ออกแบบโดยเคารพประวัติศาสตร์ขององค์กร ที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นมายาวนาน ผ่าน Façade ที่ได้แรงบันดาลใจจากผนังไม้ญี่ปุ่น และรูปทรงอาคารที่เรียบง่ายแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
3. The Custom House: โครงการปรับปรุงอาคารศุลกสถานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม โดยการบูรณะอาคารให้กลับสู่สภาพในอดีต ออกแบบอาคารใหม่ให้เห็นถึงความแตกต่างของสถาปัตยกรรม
แต่ละยุคสมัยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสง่างาม
4. Mitrphol-Banpu: อาคารสำนักงาน สูง 10 ชั้น ของสององค์กร ตั้งอยู่บริเวณแยกหลักสี่ ถูกออกแบบ
ให้เป็นอาคารฝาแฝด สร้างรูปทรงให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหว ดูทันสมัย และเชื่อมอาคารเข้าหากัน
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของสององค์กรที่จะสร้างพันธกิจร่วมกันต่อไป

Dog Human

ชื่อบริษัท :

บริษัท เอกา สถาปัตย์ จำกัด

หมายเลขบูธ :

B-B02

คำอธิบายผลงาน :

-

Wall art for Tesla Power wall

ชื่อบริษัท :

ไคดัง แอนด์ โซลิด

หมายเลขบูธ :

B-B03

คำอธิบายผลงาน :

-

ECOVER

ชื่อบริษัท :

บริษัท ไอดีเฟนซ์ จำกัด

หมายเลขบูธ :

B-B04-B05

คำอธิบายผลงาน :

-

bottom of page