top of page
ASA 2023_Social Media_Website_ASA Expo Banner (985x657px).png

ตำถาด : Time of Togetherness

          เรากำลังหลุดพ้นจากภายใต้เงาของโรคระบาด สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก จัดงานสถาปนิก’ 66 ในเดือนเมษายน 2566 เพื่อเป็นเวทีที่จะนำเหล่านักออกแบบมารวมตัวกันเพื่อ พูดคุย ตั้งคำถาม และช่วยกันหาคำตอบและแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิชาชีพทุกแขนงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายในงานจะมีการจัดสัมมนา ห้องสมุดมนุษย์ การแสดงผลงานการออกแบบ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง
          เพื่อฉลองการรวมตัวกันครั้งแรกขององค์กรวิชาชีพทั้ง 5 ในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงเลือกหัวข้อในการจัดงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคมของคนไทย ซึ่งคือ วัฒนธรรมด้านอาหาร เมื่อเราพบปะสังสรรค์กันคนไทยจะรับประทานอาหารร่วมกัน แม้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมและความชื่นชอบทางด้านอาหารไทยจะมีความหลากหลาย แต่อาหารไทยที่คนไทนและผู้คนทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย คือ ส้มตำ ในปีนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุกกับงานภายใต้แนวคิด “ตำถาด : Time of Togetherness”

ANNUAL ACTIVITIES

ASA 2023_ASA Member_Poster (A3 - Hor)_20230203_Lowres.jpg

ALL MEMBER

นำเสนอผลงานของสมาชิกสมาคม ประกอบด้วย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลภายใต้กรอบธีมงานที่กำหนด และรวมถึงนำเสนอผลงานการทำงาน ของสถาปนิกทุกสาขาวิชาชีพที่มีความหลากหลายและเกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และส่วนที่อธิบายถึงธีมหลักของการจัดงานอาษาในปีนี้

ลานกิจกรรม_s.png

[ COMING SOON ]

HUMAN LIBRARY

HUMAN LIBRARY หรือ ห้องสมุดมนุษย์ คือ เวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้อื่นได้โดยตรงผ่านการรับฟัง พูดคุย 
และแชร์เรื่องราวของพวกเข้าซึ่งกันและกันได้แบบตัวเป็นๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากงานสัมมนาหรือ lecture ทั่วไป

 Read more > 

ASA 2023_ASA Member Poster_20230119_Hires.jpg

[ COMING SOON ]

 ASA ACT FORUM

พบกับ  ASA ACT Forum ในงานสถาปนิก’66 นี้ เป็นการร่วมมือครั้งแรกของสภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

ASA 2023_ASA Experimental_Website Cover Image (1180x830 px)_20230124.jpg

ASA Experimental Design Competition 2023

การประกวดแบบเชิงแนวความคิดในระดับนานาชาติ ที่เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ นิสิต-นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมส่งผลงานแสดงแนวคิดในการออกแบบภายใต้กรอบธีมงานที่กำหนด

UPDATE ARTIST.jpg

[ COMING SOON ]

ASA NIGHT 2023

งานสังสรรค์พบปะตามประเพณีของเหล่าสมาชิกอาษาทุกรุ่น ทุกสมัย ทุกสถาบัน

AW KV ASA SEMINAR.jpg

[ COMING SOON ]

ASA + ACT Seminar 2023

งานสัมมนาวิชาการ โดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ภายใต้ธีมงาน ตำถาด : Time of Togetherness โดยงานสัมมนา จะเป็นรูปแบบ Hybrid Forum ที่จะสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาแบบ On-site และแบบ Online ได้ในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศเช่นกัน

ASA SHOP_3.png

[ COMING SOON ]

ACT + ASA Shop 

พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกสมาคมฯ หนังสือวิชาการจากสถาบันการศึกษา

VISITOR REGISTOR

HOW TO GET THERE

Organized by

Web material-13.png

Sponsored by

Logo-BlueScope.png
bottom of page