top of page

ZOETIC Contemporary Dance by หลอดไฟ นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์


เตรียมพบกับอีกกิจกรรมน่าสนใจภายในงาน ZOETIC Contemporary Dance and Movement Performance โดย นวินดา ปัฉิมสวัสดิ์ (หลอดไฟ) ศิลปินนักเต้นออกแบบท่าเต้นร่วมสมัย และครูสอนศิลปะการเต้นที่เน้นสร้างสรรค์และคิดค้นการเคลื่อนไหวร่างกาย ผ่านการทดลองภายใต้แนวเชิงความคิค สู่การค้นคว้า ตีความ ซึ่งในโชว์ครั้งนี้จะเป็นเต้นพาชมพาวิเลียนต่างๆ ภายในงานครั้งนี้

หลอดไฟ นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ เป็นศิลปินนักเต้น ออกแบบท่าเต้นร่วมสมัย และครูสอนศิลปะการเต้น ที่เน้นสร้างสรรค์และคิดค้นการเคลื่อนไหวร่างกาย ผ่านการทดลองภายใต้แนวเชิงความคิค สู่การค้นคว้า ตีความ และปฏิบัติ มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจต่อความอยากรู้และตั้งคำถามของคน และเชื่อมโยงพื้นที่ทางกายภาพ อารมณ์ และจิตใจระหว่านักแสดงกับผู้ชม โดยนำเสนอการแสดงแนว Improvisation ในพื้นที่สาธารณะต่างๆ และการแสดงการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เต็มไปด้วยพลังงาน และอารมณ์หลากหลาย บวกเข้ากับการคำนวณลำดับและวางแผนแนวเรขาคณิต ผสมผสานกับศิลปะหลากหลายแขนงจากศิลปินต่างสาขา อาทิ สถาปัตยกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ ประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง เป็นต้น

หลังจากจบการศึกษาระดับศิลปะบัณฑิต สาขาศิลปะการเต้น นวินดาได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 67 ศิลปินจากผู้สมัคร 75 ประเทศทั่วโลกที่มีอายุน้อยที่สุด เข้าร่วมโปรแกรมระดับวิชาชีพในเทศกาลศิลปะการเต้นร่วมสมัยที่ยุโรป ซึ่งทำให้นวินดาในฐานะ ศิลปินคนไทยได้ค้นพบแนวทางและรูปแบบการเต้นที่สนใจอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาต่อไป นอกเหนือจากนั้น นวินดาได้ทุนสนับสนุนจากองค์การรัฐบาลและสถาบันต่างๆ ในการสร้างสรรค์และกำกับงานแสดงร่วมสมัยมากมายกับศิลปินจากทั่วโลก และได้นำไปเผยแพร่ ณ เทศกาลต่างๆเช่น Busan International Dance Market, Bangkok Design Festival, Wonderfruit Festival, Freeform Festival ที่ประเทศ ไทย ออสเตรเลีย เกาหลี สิงค์โปร ฮ่องกง มาเลเซีย เป็นต้น พร้อมทั้งยังร่วมแสดงกับกลุ่มศิลปินและ ผู้ออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

นวินดาเข้าสู่ทางเดินของศิลปะการเต้นตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ณ สถาบันบางกอกแดนซ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ๆ นวินดาได้ถ่ายถอดความรู้ในฐานะผู้สอนการเต้นแนวร่วมสมัย (Contemporary Dance) เต้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Dance) ออกแบบการเต้น (Chorography Composition) เต้นแบบวางแผนสด (Improvisation) เต้นบัลเลต์ (Ballet) และการดูแลร่างกายผ่านระบบความคิด (Body Conditioning) โดยส่งเสริมเยาวชนให้นำศิลปะการเต้นมาใช้เป็นสื่อในกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ เพื่อการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

พบกับการเต้นจากศิลปินนักเต้นชื่อดัง หลอดไฟ นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ 1 ใน 67 คนผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมเทศกาลศิลปะร่วมสมัยยุโรป เธอจะมาแสดงการเต้น Contemporary Dance ภายในงานสถาปนิก '61 ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ เวลา 11.00 เป็นต้นไป ณ เวทีกิจกรรมกลาง อิมแพ็ค เมืองทองธานี


bottom of page