top of page

Zero Waste Management ทำอย่างไรให้ขยะเหลือศูนย์


ไม่ต้องบอกก็คงรู้กันว่าหนึ่งในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือปัญหาขยะล้นโลก ในวันนี้ สถิติของธนาคารโลกพบว่าโลกของเราผลิตขยะพลาสติกและของเสียต่างๆมากกว่า 3.5 ล้านตันต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าศตวรรษที่แล้วถึงสิบเท่า

ปัญหาขยะล้นโลกนี้เองที่เป็นที่มาของปรัชญา "ขยะเหลือศูนย์" หรือ Zero Waste Management ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด หรือถ้าจะให้ดีที่สุดคือใช้ชีวิตอย่างไม่ก่อให้เกิดขยะเลย ซึ่งแม้จะไม่เหลือศูนย์ แต่นักเคลื่อนไหวและผู้ที่เลือกใช้ชีวิตแบบไร้ขยะบางคนก็ไปได้ไกลถึงขั้นที่สามารถใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดขยะเพียง 1 โหลเล็กๆ ต่อปีเท่านั้น

ฟังดูอาจจะฮาร์ดคอร์ แต่การใช้ชีวิตแบบขยะเหลือศูนย์อาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าเริ่มต้นจากการปรับไลฟ์สไตล์ทีละนิด อย่างเช่นลดการใช้พลาสติกด้วยการใช้ถุงผ้าหรือแก้วมัคแบบล้างไว้ใช้ใหม่ได้ จากนั้นค่อยเพิ่มระดับทีละนิด แต่ถ้ายังนึกไม่ออกว่าต้องเร่ิมอย่างไร นิทรรศการ 'Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ' ในงานสถาปนิก'62 อาจจะช่วยให้ข้อมูลเบื้องต้นได้

นิทรรศการ ‘Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ’ คือนิทรรศการที่มุ่งเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกของผู้คนในสังคมต่อขยะ การสร้างขยะ รวมถึงปัญหาขยะที่กำลังส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย มากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะแบ่งโซนออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่

1. Check & Shock เพื่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันของตัวเองว่าเรามีส่วนในการสร้างขยะมากน้อยเพียงใด

2. Waste Land ที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ขยะในปัจจุบัน

3. Waste Wow เพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการขยะใกล้ตัว

4. Zero Waste World เพื่อเรียนรู้ต้นแบบวิธีการจัดการขยะจากสถานการณ์ขยะล้นโลกในปัจจุบัน

พบกับนิทรรศการ 'Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ' จะจัดขึ้นในงานสถาปนิก'62 "กรีน อยู่ ดี: Living Green" จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี


bottom of page