ประกาศผลรางวัล ประกวดบูธนักศึกษา Student Exhibition


จากการประกวดบูธนักศึกษา student exhibition ในงานสถาปนิก '61 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานถึง 37 บูธ และนี่คือผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ภาพบรรยากาศการตัดสินรางวัลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561


The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com