ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน โครงการนิทรรศการผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA


ขอแสดงความยินดีกับผลงานสถาปนิกสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA MEMBER 2019) ที่ผ่านการคัดเลือก โดยแบ่งประเภทการจัดแสดงผลงาน ดังนี้

1.สื่อดิจิทัล - Design in motion Co., Ltd. - FLAT12x Co., Ltd. - iNchan atelier - Somdoon Architects - กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- บริษัท ศถา อาคิเทค จำกัด - บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด 2.หุ่นจำลอง 3 มิติ - A9 Studio Architect & interior - ARCHER ARCHITECT Co., Ltd. - ATTA STUDIO Co., Ltd. - Design 103 International Ltd. - DHAMARCHITECTS - DMO Architects - Gooseberry-Design - Junsekino Architect and Design Co., Ltd. - OPENBOX ARCHITECTS Co., Ltd. - SOON STUDIO - Studionomad - SUMET TITAREYAKUL - V2in Architects - จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์ - ธนกร สมสุข - พงศกร อ้นประดิษฐ - บริษัท กอปรฝัน จำกัด - บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำกัด - บริษัท สถาปนิกพอดี จำกัด - บริษัท โอฬ จำกัด - ศิร เต็มใจ - สถา ณ - SaTa Na 3.หุ่นจำลอง 3 มิติและสื่อดิจิทัล - Apluscon Architect - ARAK STUDIO

- ARCHITECTS & ASSOCIATES Co., Ltd. - Doon concepts studio

- Greenbox-design - INchan atelier - LARNsign architects and design Co., Ltd. - Mathaporn Sripalawong /Teara Enterprise Co., Ltd. - PAGA Architects - Palmer & Turner (Thailand) Ltd. - prinya - Quintrix Architects Co., Ltd. - stu/D/O Architects - ณชาภณ รุจิราโสภณ - ภคชาติ เตชะอำนวยวิทย์ - บริษัท พีเอ็ม อาร์คิเทค สตูดิโอ จำกัด - บริษัท ลูกเล่น สถาปนิก จำกัด - บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด - บริษัท เอสเธติค อาร์คิเทค จำกัด - บุญญกานต์ เรืองวงศ์ - ปวิธ ชวนกำเนิดการ บจก.สถาปนิกมีดี - พิริยะ เตชะรัตน์พงษ์ Mee-D Architect - โอเรียนทัล สตูดิโอ

#ASANEWS #ASAMEMBER

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com