top of page

Khamron Sutthi


ASA International Forum Sessions :

SATURDAY I 4 May 2019 I 13:30 - 15.00 Phoenix Ballroom

Khamron Sutthi

Eco Architect

คำรน สุทธิ แห่ง Eco Architect เป็นสถาปนิกที่มีประสบการณ์การออกแบบทั้งในส่วนของการออกแบบและการก่อสร้างที่อยู่อาศัย คำรนที่เติบโตขึ้นมาในชนบทของภาคอีสานของไทยเห็นความสำคัญของธรรมชาติและความงามที่อยู่รอบตัว และเมื่อย้ายมาทำงานที่ภูเก็ต เขาก็ได้เรียนรู้เรื่องการผนวกดีไซน์เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เขาก่อตั้ง Eco Architect เพื่อนำเสนองานออกแบบที่อยู่อาศัยที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานผ่านโซลูชั่นหลากหลายที่เหมาะกับสถาปัตยกรรมในพื้นที่เขตร้อนชื้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Eco Proficiency, Vernacular Architecture, Human Centric และ Harmony บริษัท อีโค่ อาร์คิเทค จำกัด (Eco Architect) เป็น บริษัทสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ที่มุ่งเน้นความสำคัญกับการบริการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในภูมิอากาศเขตร้อน ซึ่งการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับพลังของธรรมชาติและการนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดภายใต้ความสมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ โดย Eco Architect ได้มุ่งเน้นไปที่หลักการออกแบบดังต่อไปนี้ คือ ความสามารถทางด้านนิเวศน์, สถาปัตยกรรมท้องถิ่น, การยึดถือผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณคำรน สุทธิ เป็นสถาปนิกที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการออกแบบและก่อสร้างที่พักอาศัย และจากการเติบโตในพื้นที่ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้เขาได้สังเกตเห็นพลังของธรรมชาติและความงามของมันที่ล้อมรอบตัวเขา ในขณะที่การใช้ชีวิตและทำงานในภูเก็ต ทำให้เขาได้เรียนรู้และรู้สึกสนใจในการผสมผสานการออกแบบเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ดังนั้นผลงานของเขาจึงมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาการออกแบบเชิงรับ และการอนุรักษ์พลังงานผ่านกลยุทธ์การออกแบบที่หลากหลาย รวมถึงการระบายอากาศตามธรรมชาติ การบดบังแสงจากภายนอก การใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ การปรับความเย็นแบบระเหย และการใช้วัสดุในท้องถิ่น

FEATURED PROJECTS

 

Khamron Sutthi

Eco Architect

ASA International Forum Sessions :

SATURDAY I 4 May 2019 I 13:30 - 15.00 Phoenix Ballroom

 


Comments


bottom of page