คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Project Coordinator : Supachok Seechamni

Student :

Praewpailin Vongchai Panachan Lin Metha Tubtaisong Chalinan Manoprasertkul


ASA-Com-120226119307


ความท้าทายของการสร้างระบบการก่อตัวรูปแบบใหม่โดยใช้ “อิฐ” ซึ่งเป็นวัสดุหลักในท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบการก่อตัวที่น่าสนใจ ให้เป็นมากกว่าการก่อตัวในรูปของ “ผนัง”แบบเดิมๆ (มีลักษณะการก่อตัวเพียง 2 มิติ) โดยใช้ลักษณะเด่นพื้นฐานของวัสดุเอง คือ การสามารถก่อตัวแบบ “ยื่น” (cantiliver) และ “ข้อต่อ” รับแรงบนตัวอิฐ (joint)
The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com