คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Project Coordinator : จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

Student :

ปริญญา เนตรคำ ธนบูรณ์ เต็งธนาวราวัฒน์ วะรุ้ง คงสัตย์ จารุชัย กาญจนกัณโห


ASA-Com-120148119300


หากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกิดขึ้นจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ที่ทำให้เกิดการ "ทดลอง เปลี่ยนแปลง ปรับตัว" จนเกิดเป็นสิ่งใหม่ หรือความเป็นอยู่แบบใหม่ที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ และวิถีชีวิต "อิฐ" วัสดุดั้งเดิม คุ้นตา ที่สามารถพบเห็นได้ตั้งแต่อดีต เมื่อแนวคิดการ "ทดลอง เปลี่ยนแปลง ปรับตัว" ถูกนำมาปรับใช้ในการก่ออิฐ จึงทำให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆจากก้อนอิฐ เฉกเช่นสถาปัตยกรรม
The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com