top of page

‘อิฐ’ กับนิยามใหม่ที่ไร้ซึ่งข้อจำกัด โดย ชัชวาล ทรัพย์สืบสกุล จาก Archive Studio


Archive Studio หนึ่งในสำนักงานออกแบบรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานไอเดียบรรเจิดออกมาอย่างสม่ำเสมอ ทีมดีไซเนอร์ล้วนมีแบ็คกราวนด์และประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย พวกเขาจึงทำงานร่วมกันได้ในลักษณะที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และบูรณาการทักษะเฉพาะด้านผ่านกระบวนการทำงานในหลายระดับ งานออกแบบของ Archive จึงมีความเป็นสหสาขา มีมิติที่เปิดกว้าง ตั้งแต่งานวางแผนโครงการออกแบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ เรื่อยไปจนถึงงานตกแต่งภายใน ออกแบบนิทรรศการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

ไฮไลท์ในแต่ละโปรเจ็กต์ของ Archive Studio อยู่ที่การสอดประสานแง่มุมความคิดภายใต้บริบทและโจทย์ปัจจัยที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในแง่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เงื่อนไขทางธุรกิจ รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่มีความเฉพาะเจาะจงต่างๆ จนนำมาซึ่งผลลัพธ์การสร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกด้าน

ผลงานออกแบบของพวกเขาเคยได้รับรางวัลในเวทีประกวดต่างๆ มาแล้วมากมาย รวมทั้งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ บ่อยครั้ง อาทิเช่น งานตกแต่งภายในและแลนด์สเคปของออฟฟิศครีเอทีฟ Dentsu Plus, งานออกแบบตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่น Zaichi, งานรีโนเวทอาคารโรงงาน Tipubon และงานออกแบบตกแต่งภายใน Global Innovation Center (Food Research & Laboratory center) ของมหาวิทยาลัยมหิดล, งานออกแบบห้องตัวอย่างและสำนักงานขายของ 168 Residence เป็นต้น

แนวคิดออกแบบพาวิเลียน Student Exhibition ในงานสถาปนิก’61

ชัชวาล ทรัพย์สืบสกุล และทีมงาน Archive Studio ตีความคอนเซ็ปต์ Vernacular Living ผ่านการใช้ ‘ก้อนอิฐ’ วัสดุพื้นฐานที่พบเห็นได้ทั่วไปในแวดวงก่อสร้างเป็นตัวตั้งต้น ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อพัฒนาขึ้นเป็น Student Exhibition พาวิเลียนที่สามารถแสดงตัวตนของนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน

เสน่ห์ของพาวิเลียนนี้สื่อชัดถึงธรรมชาติและการใช้งานวัสดุธรรมดาๆ อย่าง ‘อิฐ’ ผ่านหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมและประกอบร่างขึ้นเป็นโครงสร้าง ฯลฯ จนได้ผลลัพธ์ว่า วัสดุพื้นถิ่นอย่างก้อนอิฐสามารถตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแกร่ง ปลอดภัย โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง ทั้งยังมีจุดเด่นเรื่องความแข็งแรง สามารถตอบโจทย์ด้านฟังก์ชั่นของนิทรรศการ ที่เปิดให้ผู้ชมผ่านเข้าออกได้จากหลายทิศทาง


Comments


bottom of page