ไอเดียหมอบ้าน #15 : ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงาน