ไอเดียหมอบ้าน #05 : คลี่คลายปัญหาผลกระทบจากเพื่อนบ้านต่อเติมอาคาร