ASA Seminar 2019 ของงานสถาปนิก'62 สัมมนาเรื่องกรีนๆ กับธีม "the 4+1 Elements"


หนึ่งในกิจกรรมดีดีในงานสถาปนิก’ 62 ที่พลพรรครักษ์โลกต้องมา… เพราะกิจกรรมสัมมนาอาษา 2562 (ASA Seminar 2019) ได้รวบตึงสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์อันข้องเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและเมืองที่ยั่งยืนมาให้ศึกษากัน ภายใต้หัวข้อ “ธาตุ 4+1 : ดิน น้ำ ลม ไฟ และคน” (The 4+1 Elements) โดยแต่ละประเด็น ล้วนสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานออกแบบเชิงกรณีศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านทฤษฎีให้ก้าวไปสู่หลักการปฏิบัติงานออกแบบโดยแท้จริง ฉะนั้นหากคุณคือ นักออกแบบ นักวิชาการ ผู้วางนโยบาย หรือผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว ต้องไม่พลาด ใครใคร่สนใจอยากศึกษาและค้นหาความจริงเรื่องใด ลองลิ้มรสความแต่ละหัวข้อเสวนาได้ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

Special theme : “Green Building and Smart City”

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30-16:30 น.

พบกับการนำเสนอผลงานในช่วงเวลาสั้นๆ (3-5 นาที) กับโครงการอาคารเขียวและเมืองอัจฉริยะของไทย โดยทั้งหมดได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่จัดทำโดยสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งขอบอกว่าแต่ละไอเดียนั้นไม่ธรรมดา สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของนักออกแบบที่น่าสนใจทีเดียว

Air : “สถาปัตยกรรมหายใจได้ (Breathing Architecture)”

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30-16:30 น.

การออกแบบอาคารให้เย็นสบายในเมืองเขตร้อนชื้นเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสถาปนิกอยู่เสมอ เมื่ออาคารพึ่งพาระบบปรับอากาศแทนการส่งเสริมลมธรรมชาติ อาคารจึงกลายเป็นกล่องที่ปิดตัวจากสภาพแวดล้อมภายนอก การสนทนาในธีมนี้จึงเน้นให้เห็นถึงวิธีส่งเสริมลมในงานสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความเย็นและสุขภาพที่ดีของการอยู่อาศัยในเมืองด้วยการออกแบบและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนั่นเอง

Fire : “แสงเปลี่ยนเมือง (Transforming City with Light)”

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00-21:00 น.

การออกแบบแสงสว่างมีความสำคัญยิ่งสำหรับสถาปัตยกรรมและเมือง การออกแบบแสงเพื่อประโยชน์ใช้สอยกำลังเปิดทางให้แก่การใช้แสงเพื่อสุนทรียภาพทางการมองเห็น ทุกวันนี้การส่องสว่างภายนอกอาคารมีบทบาทสำคัญในการสร้างความงดงามให้แก่เมืองจึงตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว การสนทนาจึงมุ่งไปทางเชิญชวนผู้ฟังมาร่วมค้นหาว่า... การใช้แสงสามารถเปลี่ยนเมืองยามค่ำคืนได้อย่างไร?

Earth : “สวนสาธารณะของเมือง: พื้นที่สำหรับทุกคน (Urban Public Park: the place for all)”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30-16:30 น.

“สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของเมืองคือพื้นที่สาธารณะ มิใช่พื้นที่ส่วนบุคคล” - คำกล่าวโดย Dr. Joan Clos ผู้บริหารระดับสูงแห่งโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ

โครงการภายใต้หัวข้อ’ดิน’ จึงนำเสนอโครงการตัวอย่างของพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่อาศัยในเมือง สวนสาธารณะของเมืองช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติ ฉะนั้นการสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะในเมืองจะนำผู้ฟังไปสู่การสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้สำหรับสังคมไทย

Water : “กรุงเทพฯ บ้าน+เมือง+น้ำ (Bangkok CITY +WATER)”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00-21:00 น.

พบกับบทสนทนา เพื่อร่วมกันปรับทิศทางในการอยู่กับน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นคำถามที่เกิดจากปัญหาต่างๆ โดยทางผู้จัดได้จับประเด็นมานำเสนอ อาทิเช่น กรุงเทพฯ จะจมน้ำหรือไม่? น้ำเน่าเพราะอะไร? เราจะเลือกเก็บคลองไว้หรือถมคลองฝังท่อดี? น้ำจะหายเน่าได้หรือไม่? เราจะมีวันกลับไปว่ายน้ำในคลองได้หรือเปล่า มีวิธีการอย่างไร? ชุมชนริมน้ำสามารถอยู่ร่วมกับการพัฒนาเมืองได้ยังไง? จะต้องทำอะไรเพื่ออยู่กับน้ำได้เป็นอย่างดี? ซึ่งคำถามทั้งหมดคุณสามารถร่วมกันหาคำตอบได้ในหัวข้อนี้

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟัง ASA Seminar โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ในงานสถาปนิก'62 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี


The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com