โปรเจ็กต์กรีนๆ จากสตาร์ทอัพไทย


ในโลกนี้มีกระบวนการผลิตเกิดขึ้นมากมายหลากหลายด้านและปัจจัย แต่จะทำอย่างไรให้เกิดความสมดุลในเรื่องของความต้องการ การบริโภคอย่างเหมาะสม รวมถึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และตัวอย่างต่อไปนี้เป็นบริษัทและแบรนด์ในไทยที่มีแนวคิดใส่ใจในทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด มีอะไรบ้างมาดูกัน

เริ่มจากวิถีแบบการลดปริมาณการใช้ การสร้างขยะ เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง Refill Station (ร้านค้าไร้บรรจุภัณฑ์) ที่นำแนวคิดการลดการใช้ขวดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ของใช้ในบ้าน อาทิ สบู่ แชมพู โลชั่น น้ำยาล้างจาน ฯลฯ โดยการให้ลูกค้าสามารถนำขวดเก่ามา “รีฟิล” เพื่อเติมกลับไปใช้ใหม่อีกครั้ง นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลาสติกอีกด้วย อีกทั้ง Refill Station ยังมีร้านค้าพันธมิตรอีกมากมายที่มองเห็นความสำคัญ ร่วมมือและนำแนวทางนี้ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกไปด้วยกัน

ถ้าหากเกิดความจำเป็นของความเป็นอยู่ในปัจจุบัน แนวคิดวัสดุทดแทน ก็อาจเป็นหนทางหนึ่ง เพื่อลดการใช้พลาสติก อย่าง Nuan เป็นแบรนด์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณให้ปราศจากการใช้พลาสติกมากที่สุด ทั้งของใช้สอยในชีวิตประจำวัน อย่าง แปรงสีฟันไม้ไผ่ โดยตัวด้ามทำมาจากไม้ไผ่ ส่วนขนแปรงผลิตจากเยื่อไผ่และไนลอน ซึ่งไผ่เป็นพืชที่เติบโตได้เร็ว สามารถปลูกทดแทนได้ไม่ยาก อีกทั้งเมื่อนำมาใช้แล้วยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย หรือผลิตภัณฑ์หลอดไม้ไผ่ หลอดแบบสแตนเลส ที่คุณสามารถใช้ได้หลายครั้ง ไม่เหมือนกับหลอดแบบพลาสติก

จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น และรอหนทางการแก้ไข ซึ่งแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกตอกย้ำและแพร่หลาย มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังมากขึ้น แนวทางใหม่ที่จะนำทรัพยากรที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เป็นวัสดุใหม่หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น อย่าง Upcycling หรือกระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างโครงการ “Upcycling the Oceans,Thailand” เป็นการร่วมมือของหลายภาคส่วน ดำเนินการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลไทย ด้วยการจัดเก็บและแปรรูปขยะอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า เช่น ขวดพลาสติกผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเสื้อยืด เป็นต้น พร้อมทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใส่ใจและรับผิดชอบ รวมถึงอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม


The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com