Working with Architects


Working with Architects:

พบกับการเสวนาที่จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพและความสำคัญของการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยสถาปนิกที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งในเรื่องของแนวคิดธุรกิจและรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่มีความสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

ผู้ร่วมเสวนา แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ทีม

  • คุณมิตรดนัย สถาวรมณี และ คุณคณิน มัณฑนะชาติ โครงการ CORO FIELD อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

  • คุณจารุภา สุนทรปกาสิต และ คุณวิภาวี เกื้อศิริกุล โครงการ BED STATION Hostel กรุงเทพมหานคร

  • คุณพรเทพ แซ่ลี้ และ คุณสุพพัด พรพัฒน์กุล โครงการ BUSABA AYUTTHAYA

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมกลาง


The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com