โครงการประกวดแบบ

กู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรม Heritage in Danger

นิยามของการกู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรมสำหรับการประกวดครั้งนี้

มรดกสถาปัตยกรรม หมายถึง สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ ที่อาจถูกปล่อยทิ้งร้างหรือละเลยจนเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป โดยการระบุคุณค่าของสถาปัตยกรรมดังกล่าว อาจเป็นในเชิงศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม 

 

การกู้ชีพ หมายถึง การเสนอแนวคิดในการออกแบบเพื่อฟื้นฟูมรดกสถาปัตยกรรมดังกล่าวให้คืนกลับมาเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป โดยคณะกรรมการเปิดกว้างให้ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์ได้เต็มที่ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาคุณค่าของมรดกนั้นๆไว้ด้วย นอกจากนี้ แนวทางในการกู้ชีพควรอยู่บนหลักพื้นฐานของความเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยทีมที่เข้าร่วมประกวดสามารถนำเสนอแนวทางในการบูรณะได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้ประโยชน์หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

สำหรับโครงการประกวดแบบสำหรับนิสิตนักศึกษาของงานสถาปนิก'63 "มองเก่า ให้ใหม่: Refocus Heritage" สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนของนักออกแบบรุ่นใหม่ มาร่วมทำภารกิจ "กู้ชีพมรดกสถาปัตยกรรม" โดยนำเสนอแนวคิดในการดูแล ปรับปรุง บูรณะ สถาปัตยกรรมที่อาจเคยมีคุณค่าในอดีตของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com