กิจกรรมบริเวณลานกิจกรรมกลาง

ของงาน ASA 2019 “กรีน ดี อยู่ดี Living Green”

ACTIVITIES &

WORKSHOP LISTS

DIGI TUBE

สเปซที่ชวนมามองงานสถาปัตยกรรมในแง่มุมใหม่

ผ่านระบบอินเตอร์แอ็คทีฟสุดล้ำ

TUE, 30 APRIL, 2019 I 16.00 - 17.00

ลานกิจกรรมกลาง
 

โครงการออกแบบอาหาร

เชิญชมการนำเสนอผลงานออกแบบและสร้างสรรค์อาหารภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี” จากการทำงานร่วมกันของนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 15 กลุ่ม

TUE, 30 APRIL, 2019 I 18.00 - 20.00 

ลานกิจกรรมกลาง
 

KMUTT Talk: Beyond Green

มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมืองที่ท่านอยากเห็นและ

ลุกขึ้นมาทำ นำไปสู่เมืองสีเขียว เติบโตอย่างยั่งยืน

และไม่เหลื่อมล้ำไปด้วยกัน

WED, 1 MAY, 2019 I 13.00 - 15.00

ลานกิจกรรมกลาง
 

กิจกรรมสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ (ASASA)

การนำเสนอกิจกรรมประจำปีและแนวทางการดำเนินงานของ ASASA พร้อมผลักดันการสร้างเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ

WED, 1 MAY, 2019 I 15.30 - 16.30

ลานกิจกรรมกลาง
 

Scrap Lab

การออกแบบจากเศษวัสดุ

กิจกรรม Scrap Design นำเสนอผลงานออกแบบ

เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

WED, 1 MAY, 2019 I 17.00 - 20.00

ลานกิจกรรมกลาง
 

ARCASIA :

Present and Future

ทำความรู้จักกับองค์กร Architect Regional Council

of Asia (ARCASIA) ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 50 ปี

โดย Rita Soh ประธานของ ARCASIA และ

สถิรัตร์ ตัณฑนันทน์ อดีตประธาน ARCASIA

FRI, 3 MAY, 2019 I 11.00 - 12.30

ลานกิจกรรมกลาง
 

คิดและเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับคนวัยเกษียณ

SCG ชวนเหล่าผู้เชี่ยวชาญมาเสวนาเกี่ยวกับความรู้

การเงิน การลงทุนและการออกแบบในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่รองรับผู้สูงอายุ พร้อมเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย

FRI, 3 MAY, 2019 I 14.00 - 15.30

ลานกิจกรรมกลาง
 

Creative Green Ideas

by KIDative (รับ 30 ที่)

เตรียมพร้อมให้เด็กๆ มีกระบวนการคิดที่สามารถ

รับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ด้วยกิจกรรมสนุกๆ อย่าง Green Tower, Mars

House และ Underground City  

SAT, 4 MAY, 2019 I SUN, 5 MAY, 2019

10.00 - 12.00 และ 13.00-15.00

ลานกิจกรรมกลาง
 

Organized by

Sponsored by

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com